Ökoloogia

Ekspertide hinnangul sõltub tervis ainult 15% tervishoiust ja 57% – toitumisfaktorist, sotsiaal-ökonoomilistest tingimustest ja halvast ökoloogiast. Me elame tsivilisatsioonisajandil – kuid see mõjub hävitavalt meie organismile.

1. Ligi 20% Eestimaa territooriumist võib lugeda kui ökoloogiliselt vaest tsooni.
2.Ümbritseva keskkonna vilets seisund:
• Hajutatud, laialivalgunud, -pillutatud tsivilisatsiooni heitmed atmosfääris
• Globaalne saastumine elavhõbeda ja seatinaga, millel on kantserogeenne, mutageenne ja embruotoksiline toime
• Elavhõbeda sisaldus kaasaegse inimese organismis on 200 korda suurem kui Egiptuse muumiate kudedes
• Heitegaaside maht on jõudnud kriitilise piirini, peamine saasteallikas – autotransport
3. Ravimite surve on nii tugev ja agressiivne, et ei aita, vaid kahjustab inimest (toob ajutist kergendust, aga see on illusioon – s. o. organismi sisekeskkonda vahelesekkumine);haigestumise põhjus jääb ja haigus süveneb
4. Joogivee madal kvaliteet
5. Paljud inimesed elavad kõrgenenud radiatsiooni tingimustes.

Peamine põhjus, mis lühendab inimese eluiga ja suurenda haiguste kasvu – Ainevahetuse häired!

Visit Us On Facebook